Žaneta Abramsone  - ārste ginekoloģe ar gandrīz 25 gadu profesionālo pieredzi.

Savu akušiera-ginekologa specialitāti daktere Abramsone ieguvusi absolvējot Latvijas Medicīnas akadēmiju, kā arī  savas zināšanas paplašinājusi, iegūstot sertifikātu ‘Dzemdniecības un ginekoloģijas ultraskaņas izmeklēšanas metodēs’.

Savu ilggadējo darba pieredzi daktere Abramsone ieguvusi strādājot par sieviešu konsultācijas ginekologu un dzemdību speciālistu Medicīnas centrā “Elite”.  Kopš 2004. gada daktere Abramsone nodibinājusi savu privātpraksi ginekoloģijā un dzemdniecībā.

Sekojot līdzi mūsdienu medicīnas attīstībai un turpinot paplašināt savas zināšanas, daktere Abramsone piedalās starptautiskos kongresos un konferencēs, Latvijas ginekologu un Dzemdību speciaālistu asocialcijas semināros u.c. pasākumos.

 Žaneta Abramsone ir Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asocialcijas biedre kā arī Latvijas Kontraceptoloģijas asociācijas biedre.